Platformy komunikacji z uczniami

Jednym z efektów korzystania z metody „odwróconej klasy“ jest budowanie relacji i trwałych więzi z uczniami. Bez stałego kontaktu z nimi, możliwego dzięki stworzeniu w sieci wirtualnego miejsca spotkań, zdecydowanie trudniej jest wykreować odpowiednie warunki do „odwracania klasy”. Kluczem do sukcesu tej metody jest interaktywność  relacji uczeń – nauczyciel.

Twoim zadaniem jest dostarczanie uczniom wiedzy, dzięki której będą mogli przygotować się do zajęć w klasie. Głównym jej źródłem w klasycznej metodzie „odwróconej klasy” są filmy nagrywane przez nauczycieli na potrzeby konkretnej szkoły a nawet klasy. I tego się trzymaj! Uczniowie docenią Twój wysiłek. Jednak nie zawsze będą to gotowe materiały do zapoznania się. Czasami Twoją rolą będzie przekazanie wiedzy o tym, gdzie można takie informacje znaleźć. Powinieneś być również w stanie pomóc w przypadku problemów ucznia z odtworzeniem materiałów informacyjnych. Jeżeli uczeń nie będzie miał dostępu do materiałów lekcyjnych, to siłą rzeczy nie będzie mógł się do Twojej lekcji przygotować, jednocześnie jeśli nie będzie miał łatwego kontaktu z Tobą, to nie będziesz mógł w porę zareagować na ew. trudności techniczne.

Najbardziej dostępnymi, jak i często wykorzystywanymi przez uczniów i nauczycieli, kanałami komunikacji i udostępniania treści są:

Skontaktuj się z nami!

Jeżeli masz jakieś pytania, możesz wysłać nam wiadomość e-mail, lub zadzwonić pod numer: XXX

Zmień kod na obrazku. captcha txt