Proces nauczania

Etap I - Planowanie

Wprowadzenie „odwróconej klasy“ będzie wymagało od Ciebie dobrze przemyślanej koncepcji działania. Po ustaleniu tematu lekcji i celów, jakie uczeń ma osiągnąć, doprecyzuj  zakres materiału i metody, które na zajęciach pozwolą uczniom utrwalić poznane nowe informacje.

Wybierz temat, dobierz narzędzia i zasoby potrzebne do przeprowadzenia wybranego tematu. Opracuj szkic scenariusza lekcji.

Na tym etapie warto trzymać się ściśle fundamentalnych założeń:

 • materiał powinien być łatwo dostępny i przyswajalny
 • nie twórz zbyt długich, obszernych materiałów, które mogą być zbyt trudne
  do opanowania przez ucznia w szczególności np. w okresach kumulacji sprawdzianów
 • unikaj zaskakiwania uczniów na lekcji, zagadnieniami, których nie było
  w przesłanych materiałach – nowe wątki powinny pojawiać się z inicjatywy uczniów
 • skoncentruj się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy uczniów i pomocy
  w rozwiązaniu ewentualnych niejasności.
„Odwracając lekcję” chcesz przeprowadzić zajęcia z matematyki i omówić zagadnienie obliczeń procentowych oraz pokazać jak można wykorzystać te umiejętności w życiu codziennym. Zacznij od zaplanowania jak pokażesz ten temat. Możesz oprzeć lekcję na temacie procentów w inwestycjach w nieruchomości - czy opłaca się kupić czy wynająć mieszkanie. Oblicz z uczniami procentową stopę zwrotu z inwestycji i stopę procentową raty kredytu. Przygotuj dla swoich uczniów materiały filmowe dotyczące procentów oraz obliczeń procentowych. W tym celu skorzystaj z zasobów Akademii Khana, dotyczących obliczeń procentowych, zeskanuj artykuły prasowe, lub znajdź do nich linki w internecie, dotyczące inwestycji w nieruchomości, tendencjach na rynku nieruchomości itp. Wrzuć przygotowane materiały na Google Drive, albo Facebook. Zaplanuj scenariusz lekcji, tak żeby już na samym początku sprawdzić, kto zapoznał się z przesłanymi przez Ciebie materiałami, a kto nie. Dlatego na samym początku zajęć zaplanuj zadanie swoim uczniom krótkiego testu sprawdzającego ich wiedzę, z materiałów, które im przesłałeś. Następnie zaplanuj dalszy ciąg zajęć. Możesz np.: podzielić klasę na grupy. Każda z grup będzie nawzajem sprawdzała swoje testy i pomagała w wyjaśnianiu ewentualnych niejasności. Jako nauczyciel pełnisz na tym etapie rolę obserwatora, interweniujesz dopiero wtedy, kiedy zachodzi potrzeba wyjaśnienia wątpliwości.

Etap II - Rozbudzanie zainteresowania i ciekawości uczniów

Zanim rozpoczniesz zajęcia prowadzone nową metodą, opowiedz uczniom o niej szczegółowo i przekonaj do niej. Wprowadzaj „odwróconą klasę” tak, aby kojarzyła się z zabawą, grą i interakcją – nie z przymusem dodatkowej pracy w domu:

 • Przedstaw cele i założenia „odwróconej klasy” - sednem i kluczem do metody jest proces przyswajania informacji, uczenia.
 • Przedstaw uczniom dlaczego tak ważne jest, aby zapoznali się z materiałami przesłanymi przez Ciebie. Bez czasu poświęconego przez uczniów na przeczytanie przygotowanych materiałów, zobaczenie prezentacji multimedialnej czy filmu, młodzież nie będzie w stanie wykonać w klasie zleconych im zadań, co będzie przedmiotem oceny na każdej lekcji

Zwróć też swoim uczniom uwagę, że w perspektywie czasu, służył im jako materiał do powtórki i przygotowania się do egzaminów

Kontynuując lekcję matematyki dotyczącą procentów. Wytłumacz swoim uczniom, że wiedza i umiejętności, które zdobędą na lekcji przydadzą im się w życiu już niedługo, kiedy za kilka lat staną przed dylematem zakupu, lub wynajęcia mieszkania na okres studiów. Zobrazuj to przedstawiając różnice finansowe pomiędzy wynajmem, a zakupem własnego mieszkania. Oblicz z uczniami jak wyliczyć ratę kredytu, stopę zwrotu z inwestycji czy wysokość podatku. Wykorzystaj do tego poniższy przykład, przedstawiający koszty wynajmu oraz zakupu własnego mieszkania :
Wynajem mieszkania/pokoju
Koszt miesięczny – ok. 850 zł (własny nieduży pokój w centrum, o średnim standardzie, z opłatami (prąd, woda, ogrzewanie, internet).
Całość wydatków w ciągu 6 lat: 850zł x 12 x 6 = 61 200 zł
Kupno kawalerki – 20 m2 za 134 000 zł brutto we Wrocławiu
Kredyt na 15 lat przy oprocentowaniu 3,4%, raty równe.
Wkład własny – 13 400 zł
Kredyt – 120 600 (kwota kredytu) + 22 434 zł (odsetki + prowizja 1,5%) = 143 034 zł
Łączny koszt: 156 434 zł
Koszt miesięczny: Rata kredytu 869 zł + opłaty eksploatacyjne 250 zł = 1119 zł
Koszty przez okres 6 lat: 13 400 (wkład własny) + 1 119 x 12 x 6 = 93 968zł
Opcja zakupu kawalerki i jej wynajmu:
Miesięczna rata kredytu: 869 zł
Czynsz z wynajmu kawalerki: 1300 zł
Przez okres 6 lat „na czysto” zarabiasz 31000 zł

Etap III – Wykorzystanie wiedzy zdobytej dzięki zapoznaniu się z materiałami przygotowanymi przez nauczyciela na lekcji

Jeżeli uczniowie przyswoili w domu materiał przygotowany na lekcję to 45 minut lekcji wykorzystaj efektywnie na praktykę oraz dyskusję. Pamiętaj, że nauczyciel powinien pełnić rolę moderatora, zachęcać, angażować, wprowadzać do dyskusji nowe wątki.

Jakie formy prowadzenia zajęć daje Ci metoda „odwróconej klasy”? Możesz zaproponować swoim uczniom:

 • Debatę oksfordzką – podziel uczniów na dwie grupy : przeciwników i obrońców danej tezy, przedyskutujcie dany temat, problem , zbierzcie argumenty za i przeciw. Taka merytoryczna dyskusja pozwoli także uczniom na doskonalenie talentów oratorskich, dystansu wobec siebie, kontrolowania swoich emocji, uprzedzeń, nawyków, które bardzo często przeszkadzają w spokojnej, racjonalnej argumentacji.
 • Burzę mózgów – metodę tę stosuje się jako rodzaj rozgrzewki umysłowej na początku zajęć I w celu pobudzenia sprawności umysłowej i myślenia intuicyjnego wszystkich uczniów. Sesja burzy mózgów powinna trwać nie dłużej niż 10-15 minut. Na tablicy, lub dużym bristolu uczniowie zapisują wszystkie swoje pomysły, pomysłów nie można wyśmiewać ani oceniać. Następnie można wyznaczyć grupę, która wspólnie wybierze najlepsze pomysły i uzasadni swój wybór. Plusem tej formy jest to, że nie wymaga długiego przygotowania, a uczniowie sami chętnie angażują się w lekcję.
 • Praca w grupach – podziel klasę na kilka grup niech każda z nich opracuje konkretny obszar danego zagadnienia, a następnie zobrazuje je na stworzonym przez siebie plakacie, lub prezentacji.
 • Eksperymenty i doświadczenia – taka forma prowadzenia zajęć aktywizuje i pobudza myślenie. Zdecydowanie lepiej obrazuje też skomplikowane procesy, biologiczne, chemiczne czy fizyczne. Samodzielne odkrywanie lub doświadczanie przez ucznia czegoś, co do tej pory znał z książek sprawi, że tak zdobyta wiedza będzie zdecydowanie trwalsza. Po przeprowadzeniu eksperymentu dobrze jest zebrać refleksje i wnioski od uczniów oraz je podsumować.
 • Quizy oraz gry – uczniowie mogą stworzyć sami taki szablon przy pomocy aplikacji np.: Learning APPS. Co ważne przy tworzeniu aplikacji korzystamy
  z gotowych szablonów, które następnie sami uzupełniamy swoimi materiałami. Do wyboru mamy: krzyżowki, oś czasu, zadanie z lukami, mapę myśli, wykreślankę, itp.
 • FAQ – niech Twoi uczniowie stworzą listę najczęstszych pytań oraz odpowiedzi, dotyczące danego zagadnienia. Następnie tak stworzoną listę możesz zamieścić na koncie grupy na Facebooku, lub wrzucić na wirtualny dysk.

W zależności od przedmiotu i tematu zajęć powinieneś tak dobrać ćwiczenia, żeby:

 • sprawdzić wiedzę uczniów, którą powinni przyswoić w domu,
 • pomóc szerzej zrozumieć omawiany temat, wyjaśnić niejasności,
 • sprawdzić czy właściwie dobrałeś sposób prezentacji materiału do poziomu percepcji grupy.
Dalszą część zajęć przeznacz na aktywną cześć warsztatową. Przeprowadź debatę oksfordzką. Podziel klasę na dwie grupy, jedna będzie opowiadać się za opcją wynajmu mieszkania, druga natomiast za inwestycją w zakup. Poproś swoich uczniów, aby spierali się na rzeczowe, merytoryczne argumenty, w oparciu o konkretne liczby i procenty (stopy zwrotu, zysku, na podstawie zebranych informacji z obliczeń, których dokonali uczniowie). Wszystkie swoje argumenty, wyliczenia, spostrzeżenia, uczniowie niech zapisują na dużych kartkach bristolu.

Etap IV – Ocena

Ewaluacja całego procesu jest, w przypadku metody „odwróconej klasy”, procesem dwuetapowym i dotyczy zarówno nauczyciela jak i ucznia.

Powinna pozwolić określić uczniom własne kompetencje, a Tobie - możliwą korektę przyjętych założeń metodologicznych, mających wpływ na skuteczność całego procesu.

Dlatego ważne jest:

 • stałe zbieranie informacji oraz feedbacku od uczniów odnośnie zajęć: przesłanych materiałów, ich dostępności, formy prowadzenia lekcji,
 • obserwowanie zaangażowania uczniów w zajęcia,
 • bieżącego reagowania na sytuacje w których uczniowie przychodzą na zajęcia nieprzygotowani, lub nie rozumieją danego tematu

W czasie lekcji bądź czujnym obserwatorem, reaguj na bieżąco ważne jest, aby nie pozostawiać bez wyjaśnienia spornych kwestii.  Poproś uczniów, aby sami ocenili swoją prace w kontekście swojej aktywności i zaangażowania. Przedyskutuj z nimi co im się podobało w lekcji i przygotowanych materiałach, a co jeszcze by w nich zmienili. Będzie to dla Ciebie wyraźny sygnał, czy kierunek w którym podążasz jest właściwy.  Jak przeprowadzić ewaluację w sposób przyjemny i zabawny?

Przeprowadzając ewaluacje zajęć, zrób to dwutorowo, oceniając zarówno uczniów, jak i same zajęcia.
Poproś uczniów, aby sami ocenili zarówno zajęcia, jak i swoje zaangażowanie. Jak? Daj uczniom duże kartki papieru, które podzielą na dwie kolumny „za” i „przeciw” i wypiszą poszczególne elementy zajęć, które im się spodobały, a które nie. Poproś o odczytanie wszystkich punktów oraz ich omówienie. Oceń też czy i na ile uczniowie zrozumieli temat zajęć. Oczywiście część informacji możesz uzyskać już z obserwacji przebiegu debaty, ale na zakończenie możesz zrobić też krótki test podsumowujący zawierający 2-3 pytania opisowe, np.: Mieszkanie przed promocją kosztowało 320 000 zł, po promocji zrobionej przez dewelopera jego cena spadła do 275000 zł. O ile procent zmniejszyła się cena mieszkania?
Skontaktuj się z nami!

Jeżeli masz jakieś pytania, możesz wysłać nam wiadomość e-mail, lub zadzwonić pod numer: XXX

Zmień kod na obrazku. captcha txt